Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact | AfdrukkenLogin 
Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement  
    
Tussen Droom en Daad. Het managen van (nieuwe) culturele architectuurprojecten

2011

Auteur: Annick Schramme (red.)
Uitgegeven door Lannoo Campus
ISBN 9 789020 997958

Inhoud
Tussen droom en daad gaat niet over gebouwen, maar over de zeer complexe managementprocessen die nodig zijn om culturele architectuurprojecten tot een goed einde te brengen. Ze zijn niet alleen complex omdat er verschillende stakeholders bij betrokken zijn, maar ook omdat het management niet stopt bij de afloop van het project. Integendeel, de cultuurmanager moet ook nadien over de nodige vaardigheden en middelen beschikken om het beheer en de exploitatie van het nieuwe gebouw in goede banen te leiden.

Dit boek wil die complexe processen ontrafelen. Na een brede theorische reflectie wordt de architect aan het woord gelaten. Bovendien vullen praktijkvoorbeelden de theorie aan: van het STAM over het MAS tot deSingel. Drie boeiende verhalen die ons een exclusieve blik gunnen achter de schermen van deze prachtige gebouwen.

Deze en onderstaande publicaties zijn een bundeling van de teksten die voorbereid werden naar aanleiding van het jaarlijks colloquium van het Prof. R. Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement van de Universiteit Antwerpen. Het Fonds wil hiermee het debat en de reflectie over het management in de cultuursector stimuleren.


De verbeelding (opnieuw) aan de macht. Over creativiteit en innovatie in de culturele sector

2010

Auteur: Annick Schramme (red.)
Uitgegeven door Lannoo Campus
ISBN13 978-90-209-9131-4

Inhoud
Is de verbeelding (opnieuw) aan de macht? Als het in de jaren 60 nog ging over politieke en maatschappelijke verbeelding, gaat het vandaag eerder over verbeelding als bron van economische welvaart. In de discussies over creativiteit en innovatie, neemt de culturele sector een belangrijke plaats in. Het is de sector bij uitstek die steunt op het creërend vermogen van individuen en groepen. Kunst en cultuur worden- naast wetenschap en technologie- steeds vaker gezien als belangrijke factoren in het proces van innovatie.

Dit boek biedt een aantal theoretische inzichten over de rol van innovatie in het bedrijfsleven en de juridische gevolgen ervan op het vlak van auteursrechten. Boeiende praktijkvoorbeelden uit de modewereld, de media, de muziek en de fotografie zorgen voor een heldere aanvulling op dat theoretische kader. Het is één van de weinige boeken die innovatie en creativiteit in de culturele sector analyseren.


1+1=3? Over samenwerkingsverbanden in de culturele sector

2009


Auteurs: Annick Schramme (red.)
Uitgegeven door Lanoo Campus
ISBN13 978-90-209-8688-4

Inhoud
De laatste jaren is er heel wat in beweging in de culturele sector: gezelschappen en steunpunten fuseren en proberen nieuwe samenwerkingsmodellen uit. Ook de overheid roept op tot samenwerking. Meestal wordt het delen van de overheadkosten, en dus een efficiëntere aanwending van de overheidsmiddelen, als argument ingeroepen. Zeker in tijden van crisis zal deze oproep nog sterker doorklinken.

In 1+1=3? gaan de auteurs op zoek naar de kritieke succesfactoren van dergelijke samenwerkingsverbanden. Een structurele artistieke samenwerking ligt immers niet voor de hand. Kan de culturele sector op dit vlak iets leren van de profitsector en vice versa? Welke recente ontwikkelingen doen zich voor in de podiumkunstensector? En welke conclusies kunnen we trekken uit een aantal recente praktijkverhalen uit de erfgoedsector en de podiumkunstensector?

In tegenstelling tot de vele sociologische cultuurpublicaties schenkt dit boek aandacht aan de zakelijke aspecten van het cultuurbeleid in Vlaanderen en Nederland.


Concurrentie in de wereld van kunst en cultuur

FvC_PubL_concenglob2008.jpg2008


Auteurs:Guido De Brabander en Annick Schramme (red.) 
Uitgegeven door Politeia, ISBN: 978-2-509-00153-5

Inhoud
Vlaanderen is een podium geworden voor al wie naam en faam heeft in de wereld van kunst, cultuur, en entertainment  De internationalisering, zo niet de globalisering, heeft ook in deze sector zijn doorgang gevonden. Algemener kunnen we stellen dat de aanbieders en verdelers van kunst en cultuur nu de hele wereld als mogelijk werkveld hebben. Hun aanbod moet dan ook steeds meer de vergelijking met dat mondiaal aanbod doorstaan. Dat betekent dat er een toenemende concurrentie ontstaat. Nu is concurrentie in de sector van kunst en cultuur niet beperkt tot de concurrentie om (koopkrachtig en betalingsbereid) publiek zoals in de commerciële sector. Het gaat ook over concurrentie om aandacht, om waardering door de collega’s en de critici, en soms ook over concurrentie om subsidies.

De vraag is dan hoe de gesubsidieerde cultuurhuizen hierop reageren en wat zij kunnen doen om hun positie te behouden of te versterken. Zijn er strategieën te bedenken die hierop een antwoord bieden? En moeten de verschillende overheden hun rol aanpassen en vernieuwen in die globaliserende context?

Deze bundel is gebaseerd op de sprekersbijdragen van het Colloquium Concurrentie en globalisering bij kunst en cultuur, door het Fonds georganiseerd op 25 februari 2008. Ze is online te bestellen via de website van Politeia.