Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact | AfdrukkenLogin 
Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement  
    

stretch.JPG

Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement

Mission Statement

Het Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement wil, onder de auspiciën van de Universiteit Antwerpen, bijdragen tot de kennis van en de waardering voor de specifieke managementkwaliteit in de cultuursector door de organisatie van colloquia, de bekroning van onderzoek en van modelpraktijken, en alle andere beschikbare middelen.

 

Geld & Cultuur. Cultureel ondernemerschap in financieel moeilijke tijden


Het Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement, verbonden aan de Universiteit Antwerpen, focust voor haar colloquium op 25 maart dit jaar op het thema' Geld en Cultuur. Cultureel Ondernemerschap in financieel moeilijke tijden.' Tijdens het ochtendgedeelte reflecteerden een aantal academici over dit actuele thema. In de namiddag lieten we enkele Vlaamse en Nederlandse cultuurhuizen aan het woord. Op het einde van de namiddag reikte Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege voor de tweede maal de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultuurmanagement, in samenwerking met het Bilsen Fonds, uit. Daarnaast reikte het Bilsen Fonds naar jaarlijkse gewoonte ook de Prijs voor een ongepubliceerde scriptie uit. 

We feliciteren de winnaar van de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultuurmanagement i.s.m. het Bilsen Fonds: VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS.

Foto's van het hele evenement kan u bekijken via deze link.

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege : “Het VAF en Flanders Image hebben in amper 10 jaar tijd de Vlaamse filmindustrie laten bloeien. Door hun slimme mix van marketing, gedegen adviezen én de passie voor de film halen Vlaamse films hoge bezoekcijfers in Vlaanderen en een indrukwekkende vloed filmprijzen in het buitenland.”

De jury heeft veel lof voor de rol die het VAF speelt als onafhankelijke bruggenbouwer tussen de overheid en de audiovisuele sector.
De Vlaamse film staat op de kaart. Films van hier doen het goed aan de box office. De waardering bij het brede publiek neemt exponentieel toe, zowel in binnen- als in buitenland. Recente voorbeelden zijn films als Allez Eddy van Gert Embrechts, The Broken Circle Breakdown van Felix Van Groeningen, Offline van Peter Monsaert en Michaël R. Roskams speelfilmdebuut Rundskop. Het VAF speelt een cruciale rol in de innovatie en de internationale opmars van de Vlaamse film.

Het VAF, opvolger van het Fonds Film in Vlaanderen, werd in 2002 opgericht. Het financiert en begeleidt audiovisuele creaties, verleent beurzen, ondersteunt ateliers en opleidingsinitiatieven en voert studies uit over de audiovisuele sector. Daarnaast speelt het VAF een belangrijke rol bij de promotie van de Vlaamse audiovisuele creatiesector. Zelfs de meest interessante productie maakt weinig kans zonder communicatie, marketing of netwerking.

Volgens de jury zorgde het VAF als onafhankelijke bruggenbouwer tussen de overheid en de audiovisuele sector voor een succesvolle integratie van ondernemerschap, zin voor initiatief, netwerking en strategie. Daardoor evolueerde het tot een cruciale katalysator in de audiovisuele sector, waarvoor zowel bij de overheid als in die sector zelf een breed draagvlak groeide.

Het VAF ontwikkelde vernieuwende instrumenten en een beoordelingssysteem dat zowel performant als doorzichtig is. Zo stimuleert het de doorstroming van jong talent. In één moeite bewijst het VAF dat subsidies wel degelijk efficiënt ingezet kunnen worden en als hefboom kunnen dienen voor een aanzienlijke marktdynamiek. Mede dankzij het VAF is er anno 2013 sprake van een ontluikende audiovisuele industrie in Vlaanderen. 

vaf.jpg joke schauvliege.jpg

We feliciteren ook de winnares van de Scriptieprijs voor cultuurmanagement: INGRID VAN SAMANG met haar scriptie getiteld: 'Fietsen door het kunstenveld naar morgen. Een onderzoek naar hoe het kunstenveld invulling geeft aan haar rol inzake ecologie, een onderdeel van duurzaamheid.' (u kan de scriptier hier downloaden)

De scriptie beantwoordt in alle opzichten aan de criteria van een wetenschappelijke studie: de probleemstelling is duidelijk afgebakend en goed gemotiveerd, de structuur is helder opgebouwd, het onderzoeksdesign is strak met een duidelijk theoretisch en methodologisch kader, de analyse grondig, en de aanbevelingen zijn uitgebreid en relevant. De rapportering is helder en vlot. Bovendien kan de studie ‘openbarend’ genoemd worden door de interessante invalshoek/link tussen cultuur en ecologie, waarbij ecologie als onderdeel van cultuur wordt beschouwd. De studie hanteert een brede visie op duurzaamheid en dit werd door de jury sterk gewaardeerd.

Duurzaamheid omvat drie pijlers die elkaar wederzijds beïnvloeden: ecologie; mens en samenleving; en economie. Steeds meer auteurs plaatsen daar een vierde pijler bij nl. cultuur. Culturele duurzaamheid gaat enerzijds over het duurzaam omgaan met cultuur in al haar vormen (materieel en immaterieel) en anderzijds levert ze een bijdrage aan een duurzame samenleving. De studie focust in het empirisch gedeelte op ecologie en onderzocht de praktijk van de professionele kunsten in Antwerpen. Via een kwantitatieve analyse van het professionele kunstenveld in Antwerpen, aangevuld met een kwalitatieve evaluatie van het Mechelse kunstenveld, werden een aantal elementen blootgelegd over hoe invulling kan gegeven worden aan deze ecologische dimensie:
Zo kan het veld zelf bijdragen tot het vergroenen van de kunstpraktijk en zij kunnen ook een rol spelen in het sensibiliseren van het publiek. Dit geldt zowel voor de kunstorganisatie als voor de kunstenaar. Goede intenties worden echter niet altijd omgezet in gedrag.

Daarnaast blijkt dat de kennis over goede praktijken binnen het Vlaamse en wereldwijde kunstenveld beperkt is.
Ook de rol van de overheid werd besproken. Daarbij werd erop gewezen dat de overheid zowel een bewustmakings-, voorbeeld-, als informatiefunctie dient te hebben. In de ontwikkelingsfase moet zij inspireren, kansen geven, participeren, mogelijkheden scheppen, experimenten ondersteunen, leerprocessen stimuleren en netwerken opzetten.

Kortom: gezien de kwaliteit, maar ook de relevantie van het werk, bekroont de jury eenparig de masterscriptie die Ingrid Van Samang uitvoerde in het kader van haar master cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen, met de Bilsen Prijs voor Cultuurmanagement voor een ongepubliceerde studie. 

                                                                                        ingrid van samang.jpg
 


Project ‘Goed bestuur voor cultuur in Vlaanderen’

In het bedrijfsleven is het al jaren een 'hot item' en ook in andere not-for-profit sectoren zoals de gezondheidssector, het Hoger Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek is het onderwerp actueel. Het belang van 'corporate governance', of goed bestuur, staat nu ook op de agenda van de Vlaamse cultuursector.

Is een culturele organisatie efficiënt georganiseerd? Is de taakverdeling tussen enerzijds bestuur en anderzijds directie helder? Is de besluitvorming binnen de instelling controleerbaar en transparant? Het zijn vragen die iedere culturele organisatie zichzelf zou moeten stellen. Om de weg voor te bereiden, startte het Bilsen Fonds in augustus 2011 een governance-werkgroep op. Deze werkgroep bestaat uit een mix van academici, bedrijfsmensen en mensen uit de cultuursector in Vlaanderen en Nederland.

De discussies en het denkwerk van de werkgroep mondden uit in een Leidraad cultural governance, die we tijdens het colloquium van het Fonds, op 26 maart 2012, overhandigden aan de minister van Cultuur, Joke Schauvliege. Aan de hand van vijf basisprincipes deed de werkgroep 25 aanbevelingen om het bestuur van culturele organisaties te screenen en indien nodig te verbeteren. Deze Leidraad kan u hier downloaden.

Meer info over cultural governance, de Leidraad en de werkgroep vindt u hier.