NETHERLANDS

BACKX H. A. M., Het particulier onderwijs. Een onderzoek naar de rol en de taak van de wetgever inzake het niet door de overheid bekostigde onderwijs, in het bijzonder het erkend onderwijs, Zwolle: Schoordijk Instituut, 1994.

BRASTER J.F.A., De identiteit van het openbaar onderwijs, Groningen (The Netherlands): Wolters-Noordhoff, 1996.

DODDE N.L., “Particulier initiatief in het Nederlandse onderwijssysteem,” 1986, typescript from the author.

GLENN Charles L., The Myth of the Common School, Amherst: University of Massachusetts Press, 1988.

GLENN Charles L., Choice of Schools in Six Nations, Washington, DC: US Department of Education, 1989.

GLENN Charles L., The Ambiguous Embrace: Government and Faith-based Schools and Social Agencies, Princeton University Press, 2000.

HOEFNAGEL H.J.M., and VERMEULEN B.P., “Recent developments in Dutch legislation on education”, in European Journal for Education Law and Policy 1, Kluwer Law International, 1997, p. 155-161.

VAN HOLSTEIJN W.G.G.M., “Financiele gelijkstelling op alle terreinen?” in De vrijheid van onderwijs, de ontwikkeling van een bijzonder grondrecht, edited by Tj. VAN DER PLOEG, Lemma, 2000, 137-157

JACH Frank-Rüdiger, Schulverfassung und Bürgergesellschaft in Europa, Berlin: Duncker & Humblot, 1999.

DE JONG, Waardenopvoeding en Onderwijsvrijheid, Nijmegen, 1998.

VAN KEMENADE J.A., De Katholieken en hun onderwijs, Meppel (The Netherlands): Boom, 1968.

KOEKOEK A.K., “Vrijheid van onderwijs en recht op onderwijs,” in De vrijheid van onderwijs, de ontwikkeling van een bijzonder grondrecht, edited by VAN DER PLOEG Tj., Lemma, 2000.

LANGEDIJK D., De Schoolstrijd, The Hague: Van Haeringen, 1935.

LEENKNEGT G.J., “Een grondrecht in vele gedaanten. Over de wijse waarop in enkele Europese landen invulling wordt gegeven aan de vrijheid van onderwijs,” in De vrijheid van onderwijs, de ontwikkeling van een bijzonder grondrecht, edited by VAN DER PLOEG Tj., Lemma, 2000.

KOOY-VON BAUMHAUER L. Marwijk KOOY-VON BAUMHAUER, Scholen verschillen: een verkennend vergelijkend onderzoek naar het intern functioneren van vijventwintig schoolgemeenschappen vwo-havo-mavo, Groningen: Wolters Noordhoff, 1984.

MENTINCK D., Artikel 23 van de Grondwet: de vrijheid van richting en de dragers van de onderwijsvrijheid, Report commissioned by the Onderwijsraad, The Hague, 1996.

MENTINCK D. and VERMEULEN B.P., “Artikel 23,”n in KOEKOEK A.K. KOEKOEK, De Grondwet. Een systematisch en artikelsgewijs commentaar, Deventer, 2000.

POSTMA Andries, “The Principle of Subsidiarity in Dutch Educational Law,” in Subsidiarity and Education Aspects of Comparative Educational Law, edited by DE GROOF Jan, Leuven (Belgium): Acco, 1994.

VERMEULEN B.P. and P.J.J. ZOONTJENS, Het ‘algemeen’ bestuursrecht en het ‘bijzondere’ onderwijsrecht, The Hague: Report VAR, 2000.

VAN WEZEL M.F.J., Nieuwe wegen voorde vrijheid van richting. Juridische Grondslagen en Perspectieven. Serie Onderwijsrecht nr. 3, Deventer, 1989.

ZIJLSTRA S.E., Vrijheid van richting in het onderwijsrecht, Serie Onderwijsrecht, Kluwer Onderwijsuitgaven, 1989.