BELGIUM
DE GROOF Jan, Droit à l’instruction et liberté d’enseignement, Cepess, 1984, 254p.

DE GROOF Jan, Les pouvoirs publics et l’enseignement subventionne, Cepess, 1985, 232p.

DE GROOF Jan, De Grondwetsherziening van 1988 en het onderwijs: De schoolvrede en zijn toepassing (The constitutional revision of 1988 and education: The “school peace” and its application), Brussels: E. Story-Scientia, 1989.

DE GROOF Jan, Le pacte scolaire: coordination et annotations, Brussels: E. Story-Scientia, 1990..

DE GROOF Jan, “Academisch personeelsbeleid: vrijheid in gebondenheid. Juridische en beleidsmatige overwegingen over de relatie universiteit-overheid”, in DE GROOF J. (ed.), Personeelsbeleid aan de Vlaamse universiteiten. Cahiers voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid, Volume I, Antwerp, 1995, pp. 1-52.

DE GROOF Jan, “On pedagogical freedom - some legal and policy considerations”, in DE GROOF J. & FIERS J., (eds.), The Legal Status of Minorities in Education, Louvain, 1996, 235-258.

GLENN Charles L., “The Belgian Model of peace-making in educational policy,” in Het schoolpact van 1958/Le pacte scolaire de 1958, edited by WITTE Els, DE GROOF Jan and TYSSENS Jeffrey, Brussels: VUPress, 1999.

STEEN Brecht, “Autonomy in Education in the Flemish Community of Belgium”, in BERKA, W., DE GROOF J., PENNEMAN H., Autonomy in Education, 2000, 451 p.