FINLAND
 • Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö (SiVM 1998/3), The report of the Parliamentary Committee on Education
 • Hallinnon hajauttaminen, Komiteanmietintö 1986:12, Helsinki 1986
 • Jauhiainen,A., Rinne, R. & Tähtinen J., Koulutuspolitiikka Suomessa ja ylikansalliset mallit, Suomen Kasvatustieteellinen Seura, Turku 2001
 • Lahtinen M., Lankinen, T., Penttilä, A. & Sulonen, A., Koulutuksen lainsäädäntö käytännössä, Tietosanoma, WSOY, Juva 1999
 • Laitila, Tuomo, Siirtoja koulutuksen ohjauskentällä, Turun yliopisto, Turku 1999
 • Laukkanen,Reijo, Opetustoimen keskushallinnon evaluaatioajattelun kehitys Suomessa 1970-luvulta 1990-luvulle, Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 1998
 • Länsi- Suomen lääninhallitus, Arviointi kunnan perusopetuksen tukena, Länsi- Suomen lääninhallituksen julkaisuja nro 10/2001
 • Koulutusta koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus, Opetusministeriön työryhmien muistioita 1995:1, Helsinki 1995.
 • National Board of Education, A Framework for Evaluating Educational Outcomes in Finland, Evaluation 8/1999, Yliopistopaino, Helsinki 1999. Nordisk Ministerråd, Nordisk skolbarometer, Attitydetr till skolan år 2000, TemaNord 2001:547, Köbenhavn 2001.
 • Ministry of Education, Education in Finland, Basic Education, Sävypaino 1999
 • Ministry of Education, Strategy for the Evaluation of Education, Helsinki 1997
 • Opetushallinnon keskusvirastokysymys, Komiteanmietintö 1989:4, Helsinki 1989
 • Opetusministeriö, Koulutuksen paikallisen tason arviointi, Helsinki 2001
 • Rajanen, Jari, Selvitys koulutuksen paikallisen tason arioinnin tilasta, Opetushallitus, Arviointi 11/2000, Yliopistopaino, Helsinki 2000
 • Sarjala, Jukka, Mitä tapahtui todella. Aikuiskasvatus 4/1997, Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura, West Point, Rauma 1997
 • Yksiportaiseen keskushallinnoon, Komiteanmietintö 1992:28, Helsinki 1992
 • Opetustoimen ja siihen liittyvä keskeinen lainsäädäntö ja niiden uudistukset . (The central statutes of education and administration).