BELGIUM - FLEMISH COMMUNITY
  • Decreet betreffende inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten. 17.07.91. (B.S. 31/08/1991) en latere wijzigingen.
  • Eurydice (2001). The education system in Belgium – Flemish Community (2000). Available on: http://www.eurydice.org/Eurybase/Files/BNEN/BNEN.htm
  • Maes, B., Ver Eecke, E. en Zaman, M. (1999). Inspectorates of Education in Europe. A descriptive study. Brussels: Ministry of the Flemish Community – Department of Education – Department for Educational Development. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Departement Onderwijs). (1992). Inspectie en begeleiding. Nieuwe stijl. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
  • Ministry of the Flemish Community (Department of Education). (2001). The development of education. Brussels: Ministry of the Flemish Community. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Departement Onderwijs). (2002).
  • Onderwijsspiegel Schooljaar 2000 - 2001. Verslag over de toestand van het onderwijs. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
  • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Departement Onderwijs) Inspectie Basisonderwijs. (2002). Schooldoorlichtingen in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs. Een informatie- en werkmap voor het schoolteam. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Available on: http://www.onderwijsinspectie.be/BaO/Schooldoorlichtingen/infomap.htm
  •  van de Vlaamse Gemeenschap (Departement Onderwijs) Inspectie Secundair Onderwijs. (2002). Schooldoorlichting. Wegwijs. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Available on http://www.onderwijsinspectie.be/SO/wegwijs.htm
  • Verhoeven, J. en Elchardus, J. (2000). Onderwijs een decennium Vlaamse autonomie. Kapellen: Pelckmans.